Priser 2019

PRISLISTE 2019 INKLUDERT MERVERDIAVGIFT

TIMEPRIS
ADVOKAT KR. 1875-2 500
ADVOKATFULLM. KR. 1625.

DET KAN AVTALES FASTPRIS PÅ OPPDRAG.

TESTAMENT (EN EL. TO PERSONER) KR. 5 000
TESTAMENTE OG EKTEPAKT KR. 7 000

TESTAMENT+EKTEPAKT+USKIFTEAVTALE KR. 8 000

EKTEPAKT KR. 3 000

SAMBOERAVTALE KR. 5 000
FREMTIDSFULLMAKT KR. 5 000

FREMTIDSFULLMAKT + TESTAMENTE
/SAMBOERAVTALE KR. 8 000

EKTEPAKT+ HJEMMELSOVERFØRING KR. 6 000
HJEMMEBESØK I HALLINGDAL KR. 2 000

PRIVAT SKIFTE DØDSBO/EKTEFELLE FRA 20 000
SAMVÆRSAVTALE FRA 5 000

EIENDOM
OPPGJØRSKONTO KR. 10 000
KONTRAKT+ OPPGJØRSKONTO FRA 18 000
TOMT+KONTRAKT+ OPPGJØRSKONTO FRA 15 000
FULT MEGLEROPPDRAG MÅ AVTALES

Dersom inntekts- og formuesforholdene tilsier det, kan oppdrag utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.Ta dette opp med advokaten ved første konsultasjon. Timesatsen for fri rettshjelp er for tiden kr 10205- eks mva og kr 1.281,25,- inkl. mva.

Vi gir Dem som hovedregel, og alltid etter anmodning, en skriftlig oppdragsbekreftelse som forteller hvordan salæret skal beregnes, og eventuelle andre forutsetninger knyttet til oppdraget.

Spør gjerne advokaten ved første konsultasjon om et overslag over hva tjenesten vil koste. Ved klart avgrensede oppdrag som ikke forutsetter nærmere utredning, vil vi kunne gi relativt eksakt prisopplysning.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at det alltid må avklares hvorvidt De har muligheter til dekning av godtgjørelsen gjennom Deres forsikringer. Dette bør tas opp med advokaten ved første konsultasjon.