Priser 2019

 • PRISLISTE 2019 INKLUDERT MERVERDIAVGIFT

  TIMEPRIS
  ADVOKAT KR. 1875-2 500
  ADVOKATFULLM. KR. 1625.

  DET KAN AVTALES FASTPRIS PÅ OPPDRAG.

  TESTAMENT (EN EL. TO PERSONER) KR. 5 000
  TESTAMENTE OG EKTEPAKT KR. 7 000

  TESTAMENT+EKTEPAKT+USKIFTEAVTALE KR. 8 000

  EKTEPAKT KR. 3 000

  SAMBOERAVTALE KR. 5 000
  FREMTIDSFULLMAKT KR. 5 000

  FREMTIDSFULLMAKT + TESTAMENTE
  /SAMBOERAVTALE KR. 8 000

  EKTEPAKT+ HJEMMELSOVERFØRING KR. 6 000
  HJEMMEBESØK I HALLINGDAL KR. 2 000

  PRIVAT SKIFTE DØDSBO/EKTEFELLE FRA 20 000
  SAMVÆRSAVTALE FRA 5 000

  EIENDOM
  OPPGJØRSKONTO KR. 10 000
  KONTRAKT+ OPPGJØRSKONTO FRA 18 000
  TOMT+KONTRAKT+ OPPGJØRSKONTO FRA 15 000
  FULT MEGLEROPPDRAG MÅ AVTALES


  Dersom inntekts- og formuesforholdene tilsier det, kan oppdrag utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.Ta dette opp med advokaten ved første konsultasjon. Timesatsen for fri rettshjelp er for tiden kr 10205- eks mva og kr 1.281,25,- inkl. mva.
  Vi gir Dem som hovedregel, og alltid etter anmodning, en skriftlig oppdragsbekreftelse som forteller hvordan salæret skal beregnes, og eventuelle andre forutsetninger knyttet til oppdraget.
  Spør gjerne advokaten ved første konsultasjon om et overslag over hva tjenesten vil koste. Ved klart avgrensede oppdrag som ikke forutsetter nærmere utredning, vil vi kunne gi relativt eksakt prisopplysning.
  Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at det alltid må avklares hvorvidt De har muligheter til dekning av godtgjørelsen gjennom Deres forsikringer. Dette bør tas opp med advokaten ved første konsultasjon.