Advokatene

ADVOKAT BJØRN BERGESEN
Språk: Norsk og engelsk.

UTDANNELSE
1976: Master i juss (Universitetet i Oslo).
1982: Bachelor i økonomi (Bankakademiet / BI).
1994: Advokatbevilling.

ARBEIDSERFARING
Fra April 2001 - til dato: advokat, Oslo og Hallingdal.
Erfaring fra rettsområder knyttet til fast eiendom, selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og bank/finans.

1995 - Mars 2001: Cogen ASA, Oslo.
Stilling: Selskapets grunnlegger og daglige leder.

Cogen ASA, investere i og driftet co-generering (CHP) kraftverk i Storbritannia, Spania, Italia og Tsjekkia.
En gjennomsnittlsstørrelse på selskapets kraftverk er 6-9 MWE og har et investeringvolum på 30-40 millioner kroner.
Co-generering regnes som en miljøvennlig og effektiv energiforsyning, ved samtidige produksjonen av to typer energi, dvs. elektrisitet og termisk varme, basert på en energibærer, i Cogen`s tilfeller, naturgass.

I tillegg til kunnskaper om markedsføring og salg, krever virksomheten en grundig kunnskap og kompetanse innen prosjektledelse, juridisk dokumentasjon (samarbeids-avtaler, innkjøpsavtaler, etc.), finansiering og regnskap.

1991-1995: Norsk Vekst ASA, Oslo (halvstatlig investeringsselskap). Stilling: Investeringsdirektør. Ansvar: Søke etter, evaluere og anbefale nye muligheter.Oppfølging, utvikle og forberede salg av investeringer.

1993-1994: Advokatfirma Stabell, Oslo. Stilling: Advokatfullmektig (deltid)

1986-1991: Fist Nordic Bank S.A., Luxembourg. Stilling: Administrerende direktør og bankens grunnlegger. Fikk banklisens i Luxembourg i 1986. FNBS aksjonærer var hovedsakelig skandinaviske sparebanker og mindre forretningsbanker. Banken rettet seg både mot bedrifts- og privatmarkedet. Under perioden 1986-1991 økte bankens balansen fra 15 EUR mill. 150 EUR mill., og antall ansatte fra 1 til 45 personer.

1983-1986:Christiania Bank Luxembourg (Bank) Stilling: Viseadministrerende direktør. Ansvar: Leder av kredittavdeling og markedsavdelingen.

1978-1983:Kreditkassen, Oslo (Bank). Stilling: Kontorsjef. Ansvar: Kredittvurdering, kredittoppfølgning og relasjoner, ansvar for 15 av bankens største industri og nærings-engasjementer.

1977-1978:Norges Kommunalbank, Oslo (Bank). Stilling: konsulent. Ansvar: Evaluering av finansiering av byggeprosjekter i ulike norske kommuner.

1975-1977: Rikstrygdeverket, Oslo. Stilling: seniorkonsulent. Ansvar: Juridisk rådgivning og evaluering av ankesaker til Trygderetten.

STYREOPPDRAG
Har gjennom yrkeskarriere vært engasjert i en rekke styrer som leder og ordinært medlem.
Nåværende styreengasjementer:
Advokat Bergesen AS (advokatvirksomhet), Hemsedal, styreleder
Concilium AS (investeringsselskap), Oslo, styreleder
Cogen CZ AS (energiproduksjon Tsjekkia): styreleder
Novometska Teplarenska AS (energiproduksjon Tsjekkia): styreleder
Golf Hemsedal AS (investeringsselskap), Hemsedal: styreleder
T Engene AS (entreprenørvirksomhet), Gol: styreleder
Velvet Eiendom AS (investeringsselskap), Gol: styreleder
Nice View Studio AS (filmproduksjon), styremedlem

Advokatfullmektig Camilla Garli

Utdannelse:

1986-89: Balletakademiet, Gøteborg
1996-00: Bioingeniør Høgskolen i Oslo
1999-01: UiO, enkletemner; Biokjemi, komparativ anatomi og fysiologi, ex.phil.
H 2005 : Etablererkurs, Hallingdal etablerersenter.
2006-10: UiO, Master i rettsvitenskap.
2013- : Advokateksamen- advokat bevilling

Arbeidserfaring
2000-2005: Fag bioingeniør ved Hallingdal Sjukestugu, Ål
2004-2005: Prosjektleder, "Desentralisert blodbank i Hallingdal".
2006-2012: Bioingeniør Rikshospitalet, Oslo.
2010- 2011: Rådgiver, Akershus Universitetssykehus.
2011-2011: Egen juridisk praksis på Røa, Oslo.
2011-2012: Juridisk skribent for Tidsskriftet Bioingeniør.
2011-2013: Advokatfullmektig, Advokat Bergesen AS
2013- : :Advokat, Advokat Bergesen AS, kontor Gol.
2013- : :Foreleser i Helserett for Helsepersonell- HiOA.

Artikler:
Tidsskrift for Den Norske Legeforening
"Hva er "faglig forsvarlig"?
http://tidsskriftet.no/article/1812239/

"For syk til å møte i retten"
http://tidsskriftet.no/article/1890892

"Rett til helsehjelp for papirløse emigranter"
http://tidsskriftet.no/article/1967728

Tidsskriftet for erstatningsrett
" Pasientens krav på erstatning ved særlig stor eller uventet skade"

Styreoppdrag
2009-11- AS Gaustad Kabelselskap- Styremedlem
2013- Klinikk for psykologbehandling AS- Styremedlem
2014- Psykologisk kommunikasjon og media AS- Styremedlem
2015- Gjensidige Hallingdal AS- Styremedlem