ARBEIDSRETT

Norge har gjennom det siste 100 år utviklet et godt regulert arbeidsmarked, hvor hensynet til såvel adbeidstaker som arbeidsgiver er godt ivaretatt gjennom lovgivningen.

Det er likevel slik at det innen dette området oppstår stadige konflikter, både fordi arbeidsavtalen er mangelfull og fordi det under arbeidsforholdet oppstår situasjoner som tilsier at arbeidsforholdet bør avsluttes.

Som tidligere bedriftleder i flere virksomheter har Bjørn Bergesen erfaring i håndertng av arbeidsforhold fra inngåelse til avslutning.

Som advokatfirma har vi erfaring fra, og bistått, begge parter i arbeidsforholdet, både fra inngåelse og avslutning av arbeidsavtaler.